Kod PIN służy do zabezpieczenia dostępu do zablokowanych aplikacji i ustawień na tabletach uczniów.


Zaloguj się na stronie: https://etornister.safekiddo.com/login

Kliknij na 'Ustawienia konta'

Następnie wybierz zakładkę 'PIN'. Po wprowadzonych zmianach kliknij 'Zapisz'

Pamiętaj o zmianie PIN'u raz w miesiącu. Aby Zapewnić uczniom najwyższy poziom ochrony ustaw kod PIN, który będzie miał osiem cyfr.


Nie pamiętasz kodu PIN, kliknij na 'Pokaż'.