Aby zablokować strony niebezpieczne lub zezwolić na dostęp do zaufanych stron

zaloguj się na stronie: https://etornister.safekiddo.com/login


Wybierz profil klasy lub szkoły. Pamiętaj, że ustawienia dla każdego profilu są indywidualne.


Aby zezwolić na dostęp do zaufanych stron należy wybrać zakładkę 'Internet'

  Następnie wybierz 'Strony'

Aby zezwolić na dostęp do zaufanej strony wprowadź adres strony internetowej.

Kliknij 'Zezwól'
Aby usunąć stronę z listy stron zaufanych kliknij na ikonkę 'kosz'
Analogicznie należy postępować
w przypadku dodawania wybranej strony do listy witryn zablokowanych.

 

Wpisz adres strony, którą chcesz zablokować następnie wybierz 'Zablokuj'