Aby ustawić SafeKiddo jako administratora

urządzenia przejdź do 'Ustawienia urządzenia'


 


Następnie wybierz 'Zabezpieczenia'

Kliknij na 'Administratorzy urządzenia'Kliknij na 'SafeKiddo'

Administrator urządzenia został ustawiony.Ustawianie administratora jest konieczna, ponieważ
zapobiega wyłączeniu i odinstalowywanie aplikacji.