Uzupełnij poniższą tabelkę następnie prześlij ją na wskazany poniżej adres mailowy.

 

 

Adresat

 

SafeKiddo: support@etornister.freshdesk.com

 

Nazwa Placówki

 

 

Imię i Nazwisko zgłaszającego

 

 

Sprecyzowanie problemu: aplikacja mobilna / panel administracyjny

 

 

Opis problemu (wersja aplikacji)

 

 

Skala występującego problemu (ilość urządzeń)

 

 

Data