Logowanie w aplikacji eTornister


a. Internet LTE

§ Należy upewnić się, że tablet ma połączenie z Internetem, tj. ma włączone dane komórkowe.

§ Projekt eTornister zawiera w pakiecie Internet LTE. Jest to szybkie łącze bezprzewodowe, niezależne od Internetu w danej placówce. Każdego miesiąca każdy użytkownik eTornistra ma do wykorzystania 16 GB.
W przypadku, gdy użytkownik wykorzysta cały pakiet na dany miesiąc, Internet LTE dalej będzie działał, jednak zwolni się jego transfer.

b. Otwarcie aplikacji

§ Nie ma konieczności samodzielnego pobierania aplikacji eTornister, ponieważ najnowsza jej wersja jest wgrana na tablet przed wdrożeniem projektu.

§ Ikona z logiem aplikacji znajduje się na pulpicie tabletu lub w menu  aplikacji.

§ Aby otworzyć aplikację eTornister, należy stuknąć raz na jej ikonę. Po otwarciu aplikacji, wyświetli się panel logowania lub w przypadku wcześniejszego zalogowania półka z książkami.

c. Dane do logowania

§ Każdy użytkownik ma przypisany unikatowy login (którym jest adres
e-mail podany przed wdrożeniem projektu) i hasło.

d. Logowanie

§ Każdy tablet przekazany podczas wdrożenia ma przypisanego jednego użytkownika.

§ Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości logowania innych użytkowników na danym urządzeniu.