Informacja dla pracownika szkoły

Pracownik szkoły, po otrzymaniu informacji (o przypadku zajścia ubezpieczeniowego) od ucznia lub rodzica powinien zgłosić szkodę do PZU w ciągu 3 dni od dnia jej wystąpienia bądź uzyskania wiadomości o jej zaistnieniu.


Numer Centrum Pomocy: 22 505 17 77


Zgłaszając szkodę należy przygotować następujące informacje:

  • dane ubezpieczonego,
  • dane użytkownika urządzenia,
  • numer MSISDN (numer abonenta sieci komórkowej), którego dotyczy szkoda'
  • numer IMEI urządzenia,
  • opis szkody i jak do niej doszło,
  • adres miejsca odbioru uszkodzonego tabletu,
  • numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować.